Visual Studio C# Veri Ekleme

Merhaba Arkadaşlar,

Access veritabanınıza oluşturduğunuz projeden veri kayıt etmek aslında çok kolay.

Öncelikle formumuza 2 adet Text Box, 2 adet Label, 1 adet de Button ekleyelim. Text Box larımızın isimleri(name) txt_Adi, txt_Soyadi olsun. Formun üzerinde sağ click view code ya da çift tıklayarak kod ekranına geçelim.

Kod ekranında iken öncelikle Access referansını ekleyeceğiz. Daha sonrada connection oluşturacağız. Aşağıda yer alan kod gibi olacaktır.

using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Data.accdb");
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    }
}
Bu aşamadan sonra ise butona tıkladığımızda olması gerekenleri ekleyeceğiz. Form ekranında butona çift tıklayarak aşağıdaki kod dizisini ekleyelim.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();           
    komut.Connection = baglanti;
    komut.CommandText = "INSERT INTO Kayitlar (Adi,Soyadi) VALUES ('" + txt_Adi.Text + "','" + txt_Soyadi.Text + "')";
    komut.ExecuteNonQuery(); 
    baglanti.Close();
    MessageBox.Show("KİŞİ KAYDEDİLMİŞTİR!""UYARI"); 
}

Artık veritabanımıza verileri eklemiş bulunmaktayız.

Video anlatımı için youtube kanalım üzerinden izleyebilirsiniz.
Faydalı olması dileğiyle..